O autorovi | About author

Mykola Bodnar

Brezová 715/A, Dunajská Lužná

 

  • Narodil sa 7 Mája 1956 na Podkarpatskej Ukraine
  • 1971 - 1975 - Štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Užhorode
  • 1979 - 1984 - Štúdium na Akadémii výtvarných umení v Ľvove
  • od 1991 žije a tvorý v Košiciach
  • 2013 - presťahoval sa do Dunajskej Lužnej. Pravidelne sa zúčastnuje medzinárodných sympózií a maliarskych plenérov.

 

Je maliarom architektúry, prostredia i atmosféry mesta /Košice, Bratislava, Viedeň/. Maľuje s temperamentom a vitalitou svoje rôznorodé obrazové kompozície.

Maľuje aj krajinu — hory, jazerá a rieky, náladové fragmenty z prostredia lesa, stromy. Veristické a impresívne sú jeho kvetinové zátišia. sú to explózie i nežné výdychy farieb, veľké organizmy kytíc, množiny jednotlivých kvetov i celostné sústavy maliarskeho opojenia z motívu, farieb a vôní kvetov. To všetko sú obrazy moderného realizmu a zobrazenia viditeľnej, vonkajškovej skutočnosti. Prevláda v nich reč vizuálnej informácie a dokumentácie videného. Obrazy akcentujú prirodzené svetlo v priestore i v čase a farebné nálady nesené ostrým, fauvisticko­expresívnym akordom teplých a studených pigmentov, vtlačených do obrazy pevným maliarskym rukopisom.
Druhým pólom jeho maľby je abstrakcia. Je blízka dedičstvu pôvodného informelu i akčnej a gestickej maľby. Je to dynamické zviditeľnenie neviditeľného. Sú to kompozície plné a preplnené energiou i žiariacimi farbami.

Niekde sa abstrakcie prelínajú s realistickým detailom /figúra, akt, ľudská tvár/

Majstrovské zvládnutie kresby a maľby M. Bodnara v portrétnej tvorbe dokonale vystihujú momentálnu atmosféru a charakter človeka. Maliar hľadá hranicu, vzťah i harmóniu medzi zrakovým vnemom a reflexiou duše. Medzi povrchom a vnútrom. Medzi empirickým faktom záznamu videného a výrazom i vyjadrením toho, čo vníma a preciťuje optikou duše. Práve to duchovné i duševné môže odľahčiť hmotné prvky v jeho obrazoch a dať im vznosné svetlá i farby nových maliarskych vízií. Chuť a sýta maľba i vôľa k maľbe, iste bude viesť Mykolu Bodnara k ďalším opusom krásnej mágie maliarstva.

PhDr. Bohumír Bachratý, Csc.
Bratislava, Január 2003
umelecký historik